กิจกรรมพัฒนา(วิชาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์) ถ้าได้ มผ หมายถึงไม่ได้ส่งสมุดบันทึกความดีหรือใบกิจกรรมฐานแรลลี่วิชาการ
ถ้าส่งแล้วให้ถามครูประจำชั้นว่าสรุปส่งวิชาการหรือยัง
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนรายวิชาใดฯ ที่ได้เกรด 0 แจ้งฝ่ายทะเบียนแล้วจะดำเนินการลบในภายหลัง

ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการ พบข้อผิดพลาดโปรดโทรหรือเดินทางมาแจ้งที่ฝ่ายวิชาการ
ลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 1 วันที่ 15-19 มีนาคม 2560
--วิธีการดูผลการเรียน
1. ในเทอม2ปี59นี้ให้ใส่เลขประจำตัวนักเรียน และรหัสผ่านคือเลขบัตรประชาชน
หมายเหตุ
--นักเรียนบางคนที่เลขบัตรประชาชนผิดโปรดแจ้งที่เมล์ kroonop@hotmail.com
--ไม่สามารถเข้าระบบได้แจ้งข้อมูล ชื่อ ชั้น ห้อง เลขที่ รหัสนักเรียน วันเดือนปีเกิดที่อีเมล์(kroonop@hotmail.com)
หรือสอบถามที่ห้องวิชาการ มาด้วยตนเอง ตามวันเวลาราชการ
หรือโทรศัพท์มาที่โรงเรียนโทรศัพท์ 032 - 425404 , 032 - 425052

ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 วันที่ 14 มีนาคม 60 เวลา 16.56น

กลับหน้าหลัก bmp.ac.th